Algemene Voorwaarden

Beste klant of deelnemer aan een van onze programma’s en/of events,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van onze programma’s en er is een probleem waarover je niets kunt vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik: Esmée Branbergen
 • Wij: Blogger by Nature, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63188694, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 • Programma en/of events: Alle vormen van informatieoverdracht van ons aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en Blogger by Nature.

Aanbod

 • Wij doen een aanbod op de website, in een e-mail, via webinars en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
 • De prijzen zijn altijd exclusief BTW tenzij het inclusief expliciet vermeld wordt bij de prijs.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte.
 • Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mag de overeenkomst (mede) door een derde uitgevoerd worden.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven we dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.
 • Als je een ticket hebt gekocht voor een event en je kunt er toch niet bij zijn, krijg je geen geld terug, maar je kunt wel iemand anders in jouw plaats laten gaan. Geef zijn/haar naam door aan ons.
 • Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Programma’s

 • Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij Blogger by Nature.
 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
 • Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest tenzij anders aangegeven. Als je VIP-begeleiding bent overeengekomen, spreken we samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

Betaling wordt gedaan volgens afspraak:

 • Als je als betaalmethode hebt gekozen voor ‘factuur’ dan betaal je zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen.
 • Als je als betaalmethode hebt gekozen voor betaling in termijnen dan worden de termijnen per automatische incasso geïncasseerd. Wordt het bedrag gestorneerd, dan krijg je geen toegang meer tot je programma maar blijft de betalingsverplichting wel bestaan. Als het termijnbedrag alsnog betaald is, dan kan het programma weer doorlopen worden. Eventueel gemiste online en offline bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden.
 • We sturen je de factuur/facturen per e-mail.
 • Als je besluit te stoppen met een programma dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus geen geld terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft die betaalverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen.

Abonnementen en lidmaatschappen

 • Ben je lid geworden van De Content Community, dan ga je dat lidmaatschap aan voor minimaal een jaar.
 • Op je factuur staat de datum dat je lidmaatschap begint en de datum van eindiging
 • Je lidmaatschap wordt stilzwijgend na een jaar verlengd voor wederom een jaar, tenzij je minimaal een maand van tevoren opzegt.
 • Ruim een maand voorafgaand aan het einde van het jaar ontvang je een mail met een aankondiging van de looptijd van je abonnement.
 • Je kunt op dat moment je abonnement beëindigen door een mail te sturen aan esmee@bloggerbynature.nl
 • Doe je niets, dan zal je lidmaatschap verlengd worden met nog een jaar. Wil je op dat moment de betaalwijze veranderen van een jaarbetaling in een maandelijkse incasso (of andersom), dan kan dat geregeld worden voorafgaand aan de het nieuwe jaar lidmaatschap.
 • Je betaalt nooit meer dan het bedrag waarvoor je bent ingestapt. Ook niet als het lidmaatschap duurder is geworden.
 • Beëindig je het lidmaatschap, dan stopt alle toegang tot de online masterclasses en opnames en heb je geen toegang meer tot voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Toegang tot de online community op Facebook en Discord wordt tevens beëindigd.
 • Wil je op een later moment weer lid worden, dan betaal je het dan geldende tarief.

Aansprakelijkheid

 • Blogger by Nature is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons en het aangeboden programma.
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Blogger by Nature is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 • Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Intellectueel eigendomsrechten

 • Ik heb de intellectueel eigendomsrechten op de inhoud van het programma of event. Dat betekent dat je niet zomaar teksten of opdrachten kunt gebruiken in je eigen programma’s, blogs, artikelen, of op een andere manier (online) mag gebruiken of verspreiden.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar esmee@bloggerbynature.nl

Esmée Branbergen

Blogger by Nature| Kadedijk 54 | 4793 GC Fijnaart

esmee@bloggerbynature.nl | www.bloggerbynature.nl | KvK 63188694 | BTWNL001570875B45